ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคลากร   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 0 บาท
2 serial
 วารสาร
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
3 reservmat
 หนังสือสำรอง
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 5 บาท
บุคลากร   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
4 Fic
 นวนิยาย
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคลากร   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
5 bk
 หนังสือ
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคลากร   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
6 bag
 กระเป๋า
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคลากร   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 0 บาท
7 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Copyright 2018. All Rights Reserved.