ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง กระเป๋าใส
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.1 
  Barcode: 001
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.10 
  Barcode: 010
หนังสือทั่วไป บนชั้น
3. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.100 
  Barcode: 100
หนังสือทั่วไป บนชั้น
4. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.11 
  Barcode: 011
หนังสือทั่วไป บนชั้น
5. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.12 
  Barcode: 012
หนังสือทั่วไป บนชั้น
6. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.13 
  Barcode: 013
หนังสือทั่วไป บนชั้น
7. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.14 
  Barcode: 014
หนังสือทั่วไป บนชั้น
8. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.15 
  Barcode: 015
หนังสือทั่วไป บนชั้น
9. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.16 
  Barcode: 016
หนังสือทั่วไป บนชั้น
10. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.17 
  Barcode: 017
หนังสือทั่วไป บนชั้น
11. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.18 
  Barcode: 018
หนังสือทั่วไป บนชั้น
12. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.19 
  Barcode: 019
หนังสือทั่วไป บนชั้น
13. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.2 
  Barcode: 002
หนังสือทั่วไป บนชั้น
14. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.20 
  Barcode: 020
หนังสือทั่วไป บนชั้น
15. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.21 
  Barcode: 021
หนังสือทั่วไป บนชั้น
16. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.22 
  Barcode: 022
หนังสือทั่วไป บนชั้น
17. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.23 
  Barcode: 023
หนังสือทั่วไป บนชั้น
18. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.24 
  Barcode: 024
หนังสือทั่วไป บนชั้น
19. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.25 
  Barcode: 025
หนังสือทั่วไป บนชั้น
20. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.26 
  Barcode: 026
หนังสือทั่วไป บนชั้น
21. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.27 
  Barcode: 027
หนังสือทั่วไป บนชั้น
22. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.28 
  Barcode: 028
หนังสือทั่วไป บนชั้น
23. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.29 
  Barcode: 029
หนังสือทั่วไป บนชั้น
24. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.3 
  Barcode: 003
หนังสือทั่วไป บนชั้น
25. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.30 
  Barcode: 030
หนังสือทั่วไป บนชั้น
26. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.31 
  Barcode: 031
หนังสือทั่วไป บนชั้น
27. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.32 
  Barcode: 032
หนังสือทั่วไป บนชั้น
28. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.33 
  Barcode: 033
หนังสือทั่วไป บนชั้น
29. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.34 
  Barcode: 034
หนังสือทั่วไป บนชั้น
30. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.35 
  Barcode: 035
หนังสือทั่วไป บนชั้น
31. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.36 
  Barcode: 036
หนังสือทั่วไป บนชั้น
32. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.37 
  Barcode: 037
หนังสือทั่วไป บนชั้น
33. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.38 
  Barcode: 038
หนังสือทั่วไป บนชั้น
34. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.39 
  Barcode: 039
หนังสือทั่วไป บนชั้น
35. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.4 
  Barcode: 004
หนังสือทั่วไป บนชั้น
36. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.40 
  Barcode: 040
หนังสือทั่วไป บนชั้น
37. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.41 
  Barcode: 041
หนังสือทั่วไป บนชั้น
38. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.42 
  Barcode: 042
หนังสือทั่วไป บนชั้น
39. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.43 
  Barcode: 043
หนังสือทั่วไป บนชั้น
40. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.44 
  Barcode: 044
หนังสือทั่วไป บนชั้น
41. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.45 
  Barcode: 045
หนังสือทั่วไป บนชั้น
42. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.46 
  Barcode: 046
หนังสือทั่วไป บนชั้น
43. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.47 
  Barcode: 047
หนังสือทั่วไป บนชั้น
44. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.48 
  Barcode: 048
หนังสือทั่วไป บนชั้น
45. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.49 
  Barcode: 049
หนังสือทั่วไป บนชั้น
46. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.5 
  Barcode: 005
หนังสือทั่วไป บนชั้น
47. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.50 
  Barcode: 050
หนังสือทั่วไป บนชั้น
48. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.51 
  Barcode: 051
หนังสือทั่วไป บนชั้น
49. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.52 
  Barcode: 052
หนังสือทั่วไป บนชั้น
50. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.53 
  Barcode: 053
หนังสือทั่วไป บนชั้น
51. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.54 
  Barcode: 054
หนังสือทั่วไป บนชั้น
52. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.55 
  Barcode: 055
หนังสือทั่วไป บนชั้น
53. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.56 
  Barcode: 056
หนังสือทั่วไป บนชั้น
54. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.57 
  Barcode: 057
หนังสือทั่วไป บนชั้น
55. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.58 
  Barcode: 058
หนังสือทั่วไป บนชั้น
56. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.59 
  Barcode: 059
หนังสือทั่วไป บนชั้น
57. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.6 
  Barcode: 006
หนังสือทั่วไป บนชั้น
58. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.60 
  Barcode: 060
หนังสือทั่วไป บนชั้น
59. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.61 
  Barcode: 061
หนังสือทั่วไป บนชั้น
60. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.62 
  Barcode: 062
หนังสือทั่วไป บนชั้น
61. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.63 
  Barcode: 063
หนังสือทั่วไป บนชั้น
62. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.64 
  Barcode: 064
หนังสือทั่วไป บนชั้น
63. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.65 
  Barcode: 065
หนังสือทั่วไป บนชั้น
64. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.66 
  Barcode: 066
หนังสือทั่วไป บนชั้น
65. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.67 
  Barcode: 067
หนังสือทั่วไป บนชั้น
66. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.68 
  Barcode: 068
หนังสือทั่วไป บนชั้น
67. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.69 
  Barcode: 069
หนังสือทั่วไป บนชั้น
68. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.7 
  Barcode: 007
หนังสือทั่วไป บนชั้น
69. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.70 
  Barcode: 070
หนังสือทั่วไป บนชั้น
70. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.71 
  Barcode: 071
หนังสือทั่วไป บนชั้น
71. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.72 
  Barcode: 072
หนังสือทั่วไป บนชั้น
72. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.73 
  Barcode: 073
หนังสือทั่วไป บนชั้น
73. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.74 
  Barcode: 074
หนังสือทั่วไป บนชั้น
74. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.75 
  Barcode: 075
หนังสือทั่วไป บนชั้น
75. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.76 
  Barcode: 076
หนังสือทั่วไป บนชั้น
76. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.77 
  Barcode: 077
หนังสือทั่วไป บนชั้น
77. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.78 
  Barcode: 078
หนังสือทั่วไป บนชั้น
78. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.79 
  Barcode: 079
หนังสือทั่วไป บนชั้น
79. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.8 
  Barcode: 008
หนังสือทั่วไป บนชั้น
80. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.80 
  Barcode: 080
หนังสือทั่วไป บนชั้น
81. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.81 
  Barcode: 081
หนังสือทั่วไป บนชั้น
82. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.82 
  Barcode: 082
หนังสือทั่วไป บนชั้น
83. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.83 
  Barcode: 083
หนังสือทั่วไป บนชั้น
84. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.84 
  Barcode: 084
หนังสือทั่วไป บนชั้น
85. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.85 
  Barcode: 085
หนังสือทั่วไป บนชั้น
86. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.86 
  Barcode: 086
หนังสือทั่วไป บนชั้น
87. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.87 
  Barcode: 087
หนังสือทั่วไป บนชั้น
88. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.88 
  Barcode: 088
หนังสือทั่วไป บนชั้น
89. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.89 
  Barcode: 089
หนังสือทั่วไป บนชั้น
90. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.9 
  Barcode: 009
หนังสือทั่วไป บนชั้น
91. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.90 
  Barcode: 090
หนังสือทั่วไป บนชั้น
92. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.91 
  Barcode: 091
หนังสือทั่วไป บนชั้น
93. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.92 
  Barcode: 092
หนังสือทั่วไป บนชั้น
94. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.93 
  Barcode: 093
หนังสือทั่วไป บนชั้น
95. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.94 
  Barcode: 094
หนังสือทั่วไป บนชั้น
96. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.95 
  Barcode: 095
หนังสือทั่วไป บนชั้น
97. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.96 
  Barcode: 096
หนังสือทั่วไป บนชั้น
98. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.97 
  Barcode: 097
หนังสือทั่วไป บนชั้น
99. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.98 
  Barcode: 098
หนังสือทั่วไป บนชั้น
100. กระเป๋า
กระเป๋า
 B.99 
  Barcode: 099
หนังสือทั่วไป บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กระเป๋าใส
Bib 1

Social Bookmarking
Bookmark to: Mr. Wong Bookmark to: Webnews Bookmark to: Icio Bookmark to: Oneview Bookmark to: Linkarena Bookmark to: Favoriten Bookmark to: Seekxl Bookmark to: Kledy.de Bookmark to: Social Bookmarking Tool Bookmark to: BoniTrust Bookmark to: Power Oldie Bookmark to: Bookmarks.cc Bookmark to: Favit Bookmark to: Bookmarks.at Bookmark to: Newsider Bookmark to: Linksilo Bookmark to: Readster Bookmark to: Folkd Bookmark to: Yigg Bookmark to: Digg Bookmark to: Del.icio.us Bookmark to: Facebook Bookmark to: Reddit Bookmark to: Jumptags Bookmark to: Simpy Bookmark to: StumbleUpon Bookmark to: Slashdot Bookmark to: Propeller Bookmark to: Furl Bookmark to: Yahoo Bookmark to: Spurl Bookmark to: Google Bookmark to: Blinklist Bookmark to: Blogmarks Bookmark to: Diigo Bookmark to: Technorati Bookmark to: Newsvine Bookmark to: Blinkbits Bookmark to: Ma.Gnolia Bookmark to: Smarking Bookmark to: Netvouz
Google Wave : Gadget URL

 Copyright 2018. All Rights Reserved.