เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
  ประกาศ !! การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด   [2018-02-15]
  บริการใหม่!!...ต้องการหนังสือเล่มใด ของมหาวิทยาลัยใด แจ้งเราสิคะ!!  [2018-02-15]
  💢 คุณคิดอะไร บอกเราสิ!! 💢 ผ่านระบบรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนผู้ใช้บริการ   [2018-02-09]
  แจ้ง !! ปิดบริการ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (เฉพาะวิทยาเขตสงขลา)   [2018-02-09]
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ สำหรับห้องสมุดยุค Library 4.0   [2018-02-08]
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการออกแบบและจัดทำโปสเตอร์สำหรับงานประชุมวิชาการ   [2018-02-08]
  ประกาศ !! นิสิตที่เข้าอบรม ICT 1 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 61 สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้วันที่ 5 - 11 ก.พ. 61   [2018-02-02]