ระบบลงทะเบียนจองห้องคาราโอเกะ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ลงทะเบียนจองใช้ห้องคาราโอเกะ |  ดูรายการจองรายวัน |   สำหรับเจ้าหน้าที่
username
password
   

จัดทำโดย นางสาวทิตยา จันทร์สุข ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ