ลงทะเบียนจองใช้ห้องคาราโอเกะ |  ดูรายการจองรายวัน |   สำหรับเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขในการขอใช้บริการห้องคาราโอเกะ

1. กรุณาตรวจสอบก่อนว่าเวลาที่ท่านต้องการจองว่างหรือไม่ โดยคลิกที่เมนู "ดูรายการจองทั้งหมด" ทางด้านบน
2. เงื่อนไขในการจองห้องคาราโอเกะ
  • ห้องคาราโอเกะ จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 09.00 - 20.00 น. ในวันจันทร์ - ศุกร์ และเวลา 09.00 - 19.45 น. ในวันเสาร์ และ
    เวลา 09.00 - 16.45 น. ในวันอาทิตย์
  • สำหรับห้องคาราโอเกะ จองได้ 2 ชม. ต่อกลุ่ม/ต่อคน/ต่อวัน
  • เมื่อถึงเวลาใช้งานให้ผู้จองห้องนำบัตรนิสิต มาติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการ ชั้น 4 เพื่อรับไมโครโฟน
  • เมื่อถึงเวลาจอง แล้วมาช้าไป 10 นาที ถือว่าสละสิทธิ์
  • หมายเหตุ : ให้บริการเฉพาะบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบุข้อมูลการขอใช้บริการห้องทางด้านล่างได้เลยค่ะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะ  นิสิต/นักศึกษา
 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
รหัสนิสิต
ภาควิชา
คณะวิชา
 เวลาที่ขอใช้ห้อง  09.00 - 11.00 น.
 11.00 - 13.00 น.
 13.00 - 15.00 น.
 15.00 - 17.00 น.
 17.00 - 19.00 น.
 19.00 - 20.00 น.
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  คน
   
จัดทำโดย นางสาวทิตยา จันทร์สุข ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ