สำหรับเจ้าหน้าที่ ดูรายการเสนอแนะ
เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เว็บไซต์ศูนย์หนังสือและร้านหนังสือ
 
 
 
แบบเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ
 

แบบเสนอแนะจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศนี้มีวัตถุประสงค์จะนำผลการสำรวจมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป


คำชี้แจง
  กรุณาระบุข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุดหรือเท่าที่ท่านทราบค่ะ หากต้องการหาหนังสือในดวงใจของท่านเชิญทางนี้ค่ะ
ลือกสถานภาพของท่าน
*
ระบุรายการทรัพยากรประเภทหนังสือ

 

* ชื่อหนังสือ

 

ชื่อผู้แต่ง
  ครั้งที่พิมพ์
  สำนักพิมพ์
  ปีที่พิมพ์
  ISBN
เสนอแนะทรัพยากรอื่น ๆ