สำหรับเจ้าหน้าที่ |   ดูรายการข้อมูลทั้งหมด  
ลงทะเบียนใช้บริการจัดส่งทรัพยากรฯ สำนักหอสมุด
 ชื่อ - สกุล *
 สถานะ * อาจารย์   บุคลากร 
 คณะ *
 ภาควิชา *
 โทรศัพท์ 
 อีเมลล์ 
 ชื่อหนังสือ *
 ชื่อผู้แต่ง *
 เลขเรียกหนังสือ *
 
Deverloped by Tittaya Jansuk
E-mail : tittaya@tsu.ac.th
Last Update : 19/01/2553