ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
กบฏเมืองสยาม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 1278 
กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
    / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 1198 
กรรม ผลแห่งวิบากกรรม : กฎแห่งกรรมและตอบปัญหาเรื่องการทำบุญ
   พระอาจารย์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 504 
กรรมลิขิต
    / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
สีม่วง 678 
กระตุกยิ้ม (กริ่ม)
   สานนท์ / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 416 
กระบวนการผลักดันนโยบายสาธารณะ แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์กับเครื่อง..
    / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 517 
กระบวนทัศน์ใหม่ : ชุมชนเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะ ปัญญา จริยธรรม น..
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีส้ม 1104 
กรุงศรีอยุธยาราชธานีไทย
   ไชยวัฒน์ วรเชฐวราวัตร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สีส้ม 2187 
กรุ่นรัก
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สีม่วง 1068 
กลมนุสส์
   วีวัฒน์ กนกนุเคราะห์ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 408 
กลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ
   เทพ รุ่งธนาภิรมย์ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สีม่วง 1361 
กล้วยไม้สำหรับผู้เริ่มต้น
   ระพี สาคริก / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีเขียว 100 
กลิ่นแก้วตำหนักขาว
   ภราดร ศักดา / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 386 
กลิ่นฟาง = The sweet scent of hay
   กฤษณา อโศกสิน / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 771 
กาน้ำชาวิเศษ
   สุดใจ พรหมเกิด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สีม่วง 867 
การเกษตรไทย อู่ข้าวอู่น้ำข้ามสหัสวรรษ
   ฟาลวีย์, ลินด์ซีย์ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีเขียว 1116 
การเกิด
   เสฐียรโกเศศ / 2532
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 2141 
การเขียนคำประพันธ์สื่อแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการเขียนเช..
   พรทิพย์ เสมาภักดี / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 599 
การคิดเชิงบูรณาการ
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 580 
การจัดการความรู้ : ฉบับนักปฏิบัติ
   วิจารณ์ พานิช / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 943 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [50]   [แสดง 20/990 รายการ]

 Copyright 2018. All Rights Reserved.