ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
กินอย่างไรไม่ฝืนธรรมชาติเด็ก
    / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สีม่วง 967 
กุ้งดีดขันกับสวรรค์ชายเลน
   ศรีปัญญา พงศ์สุวรรณ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
สีม่วง 902 
กุหลาบแห่งแผ่นดิน : ชีวประวัติ
   ชมัยภร แสงกระจ่าง / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 1311 
กุหลาบแห่งแผ่นดิน : ชีวประวัติ
   ชมัยภร แสงกระจ่าง / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 1312 
เก่งผจญภัย ตอน นักขับตัวน้อย
   จอห์น, เอียน / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สีม่วง 827 
เกาะยอ : ภูมินิเวศวัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชน
    / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
สีส้ม 215 
เกิด แก่ เจ็บ ตาย : สร้างสุขได้ทุกช่วงชีวิต
   เนตรธิรางค์ คะอูป / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 
เกียร์ดงยาง สัมพันธ์ ฉบับพิเศษ
    / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 
แก้กรรม! ทำเองได้
    / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สีม่วง 
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
   พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สีม่วง 1255 
แก่นพุทธศาสน์
   พุทธทาสภิกขุ / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีเขียว 333 
แก้วเจียระไน
   มิชิมา / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 379 
ไกซากุ
   อัคนิรุทธิ์ / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 404 
ไก่เปี๊ยก ไก่เบิ้ม
   วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สีม่วง 869 
ขณะหนึ่ง ไม่รู้จบ
   อรุณวดี อรุณมาศ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 426 
ขนมปัน
   ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
สีม่วง 911 
ขบวนการจับไก่ = Danny the champion of the world
   ดาห์ล, โรอัลด์ / 2530
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 1316 
ของขวัญมหัศจรรย์จากภูต
   พัณณิดา ภูมิวัฒน์ / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
สีม่วง 896 
ขอบฟ้าเดียวกัน
   ทวีศักดิ์ ธำรง / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 405 
ข้อเสนอจากการเมืองภาคประชาชนถึงพรรคการเมือง : 12 นโยบายขับเค..
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 595 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [50]   [แสดง 20/990 รายการ]

 Copyright 2018. All Rights Reserved.