ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยและศิลปินรุ่นเยาว์ในภาคตะวันออก..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีส้ม 1569 
การสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยและศิลปินรุ่นเยาว์ในภาคใต้ ระหว..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
สีส้ม 1487 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เพลงบอก : ศาสตร์-ศิลป์ที่ควรรู..
    / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีส้ม 1046 
การแสดงศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1/2547
    / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 1182 
การแสดงศิลปกรรมในหีบห่อ : โครงการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ครั้งที..
    / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
สีส้ม 1532 
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 = The ..
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 1178 
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 1161 
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 เนื่อง..
    / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
สีม่วง 1163 
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 27
    / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 647 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49 = The 49th national exhi..
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สีม่วง 1166 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51 = The 51st National Exhi..
    / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
สีม่วง 1177 
การอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ : ผู้นำสังคมใน..
    / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 1134 
การออกแบบทัศนศิลป์
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีส้ม 1553 
การออกแบบแหล่งน้ำสำหรับงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
    / 2529
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีเขียว 2036 
การอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแ..
    / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 326 
ก้าวไกลในโลกกว้าง
    / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 1404 
ก้าวที่ 5 ก้าวที่กล้า : bผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานในช่..
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีเขียว 2037 
ก้าวที่กล้า
   วัสตรา / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 350 
กินดี มีสุข ไม่มีโรคภัย
   หยก ตั้งธนาวัฒน์ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีเขียว 085 
กินผลไม้เป็นต้านมะเร็งได้
   จิตสุภา ปองธรรม / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีเขียว 077 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [50]   [แสดง 20/990 รายการ]

 Copyright 2018. All Rights Reserved.