ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
"กรุ๊งกริ๊ง"
   ภาวศุทธิ พงศ์เศรษฐไพศาล / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
สีม่วง 1418 
100 ปี เฟื้อ หริพิทักษ์ : ชีวิตและงาน
   พิภพ บุษราคัมวดี / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 648 
101 ห้องน้ำ : ตกแต่งอย่างมีสไตล์ = 101 Bathrooms
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 2130 
108 ปัญหาปฏิรูปการศึกษา
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 1221 
14 ตุลา วันประชาธิปไตย : บันทึกตำนาน 14 ตุลาคม 2516 ฉบับเยาว..
   ชาญวิทย์ เกษตรศิริ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สีม่วง 1329 
20 นิทานชาดก
    / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 2063 
20 วิธีการพับดอกบัว
   ศรราม ดีรอด / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีส้ม 278 
209คำสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง
   พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 1401 
26 ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอด ซี.อี.โอ
   นวพร เรืองสกุล / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 1478 
50 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2547-2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 1200 
6 สัปดาห์สู่สุขภาพดี น้ำหนักลด
   พฤกษ์ นิมิตพรอนันต์ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีเขียว 739 
60 ปีราชาภิเษกสมรส
    / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีส้ม 228 
60 เรื่องน่ารู้เคียงคู่ธุรกิจ
   ธวัช ภูษิตโภยไคย / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สีม่วง 1367 
84 พรรณไม้ ถวายในหลวง โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
    / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีเขียว 2028 
84 พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย นวัตกรรมเพื่อการเกษตรท..
    / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีเขียว 112 
9-11 ไม่เคยเกิดขึ้น --
   ชอมสกี, นอม / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สีม่วง 957 
98 เคล็ดลับเพื่อการดูแล Take care ตัวเอง
   หยก ตั้งธนาวัฒน์ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีเขียว 081 
An art exhibition "Song Huong-Chao Phraya : colors of two ri..
   Phan, Hai Bang / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีม่วง 1176 
Brahman news
    / 2011
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สีเขียว 304 
Chiang Mai University journal of natural sciences
    / 2009
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สีม่วง 341 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [50]   [แสดง 20/990 รายการ]

 Copyright 2018. All Rights Reserved.